Top Geo-Polska 2019 Nowych Skrytek - Najczęściej polecane.

Plebiscyt najlepszych skrytek założonych w sezonie 2018/2019, skrytki najczęściej polecane - według podziału na województwa.

W plebiscycie są brane pod uwagę skrytki ukryte po 25-08-2018 i przed 24-08-2019 (czyli między trzecim a czwartym Geocaching Party). Nie są brane pod uwagę skrytki nieaktywne i zarchiwizowane.

W przypadku tej samej liczby Favów na topie, wygrywa skrytka założona później (bo w krótszym okresie zdobyła tę samą liczbę punktów).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla właścicieli najlepszych skrytek w każdym województwie odbędzie się podczas Geocaching Party, w Warszawie, 24 sierpnia 2019 (GC7R4J5).

Wyniki na stronie będą aktualizowane na początku każdego nowego miesiąca.