Geocaching Party 2024    Geocaching Małopolska   

Najlepsze nowe skrytki 2024 - Top Fav Wilson*

Plebiscyt najlepszych skrytek założonych w sezonie 2023/2024, skrytki najczęściej polecane - według podziału na województwa.

W plebiscycie są brane pod uwagę skrytki ukryte po 26-08-2023 i przed 5-07-2024 (czyli między poprzednim a tegorocznym Geocaching Party). Nie są brane pod uwagę skrytki nieaktywne i zarchiwizowane.

W przypadku tej samej wartości wskaźnika, wygrywa skrytka założona później (bo w krótszym okresie zdobyła tę samą liczbę punktów).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla właścicieli najlepszych skrytek w każdym województwie odbędzie się podczas Geocaching Party, w Krakowie, 6 lipca 2024 r. (GCAFKTB).

Wyniki na stronie były aktualizowane na początku każdego miesiąca.

*Top Fav Wilson - ranking opieramy na wskaźniku Wilsona obliczanym przez Project GC. W skrócie, wskaźnik opiera się na liczbie punktów polubień i liczbie znalezień, tzn. premiowane są skrytki z dużą liczbą favoritek i dużą liczbą znalezień. Wskaźnik obniżają znalezienia, którym nie towarzyszą polubienia, ale ponieważ punkty polubień mogą przyznawać tylko gracze premium, wskaźnik obliczany jest w odniesieniu do znalezień przez graczy premium.

Stan na 2.07.2024 r. - Wynik końcowy

Ranking najlepszych EarthCache'y założonych w sezonie 2023/2024 - skrytki polecane w Polsce.

Ranking najlepszych skrytek założonych w sezonie 2023/2024 - skrytki polecane - w podziale na województwa.